Home » islam » Lima Kaidah Fiqh

Lima Kaidah Fiqh

Lima kaidah fiqh yang pokok di bawah ini, bersama-sama dengan kaidah dar’ul mafaasid wa jalbul mashaalih ( درءالمفاسد و جلب المصالح ), menolak kerugian dan mengambil manfaat, jika diterapkan dalam berbagai sendi kehidupan baik urusan fiqh, dakwah, kemasyarakatan hingga berpolitik dan bernegara, Insya Allah akan membawa pencerahan dan kebaikan.

  1. Al-umuuru bi maqaashidihaa ( الامور بمقاصدها ). Segala urusan itu bergantung pada niatnya.
  2. Al yaqiinu laa yuzaalu bi asy-syakk (اليقين لا يزال بالشك). Keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keragu-raguan.
  3. Adh-dhararu yuzaalu (الضرر يزال). Kemudharatan itu harus dihilangkan.
  4. Adh-dharuuratu tubiihul mahzhuurat (الضرورة تبيح المحظورة ). Darurat membolehkan yang dilarang.
  5. Al-‘aadatu muhakkamah (العادة محكمة). Adat dapat dipertimbangkan sebagai hukum.